مهتا چگونه کار می‌کند؟
در این بخش، به صورت ویدیویی، امکانات مهتا و روش‌های استفاده از آن‌ را توضیح دادیم. برای توضیح هر بخش چند ویدیوی کوتاه، تهیه شده که بسته به نیاز خود می‌توانید آن‌ها را ببینید.
معرفی سایت مهتادر این ویدیو به صورت اجمالی، سایت مهتا رو معرفی می‌کنیم تا بفهمیم که مهتا چیه و چجوری به ما کمک می‌کنه.
آموزش کار با مهتا- گزارش روزانهتو این قسمت، آموزش گزارش روزانه رو بهتون یاد میدیم.
آموزش مهتا - گزارش روزانه - بخش دومتو این قسمت، بخش دوم آموزش گزارش روزانه رو بهتون یاد میدیم.